Novosti iz CRSH d.o.o.

07.04.2009 Suradnja sa Bavarian Fleckvieh Genetics- Munchen Grub

Poštovani uzgajivači goveda!

Centar za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske d.o.o. započeo je suradnju sa uzgojnom organizacijom Bavarian Fleckvieh Genetics- Munchen Grub.Dozvolite da ih ukratko predstavimo!

Bavarian Fleckvieh Genetics je udruga farmera iz Bavarske i cijele Njemacke sa oko 10 000 članova. Uprava i centar za uzimanje sjemena su smješteni nedaleko Minhena. Bavarian Fleckvieh Genetics provode najveći uzgojni program simentalca u Njemačkoj. Mladi bikovi se biraju na lokalnim aukcijama stoke.Svake godine se kupi oko 120 mladih bikova za testiranje.U Bavarskoj postoji oko 1,3 mil mliječnih krava od kojih oko 1 mil su u programu kontrole mlijeka, tako da je populacija iz koje se može odabrati genetika prilično velika.

Dolaskom u centar za uo svaki mladi bik prvo prolazi karantenu u trajanju od 6 tjedana. Tek po prispjeću nalaza svih pretraga, počinje se uzimati sjeme. Prosječno se proizvedi oko 10 000 doza od kojih se oko 900 koristi za progeno testiranje. Za oko 4 godine se vide prve uzgojna vrijednost bika na temelju laktacija barem 50 kćeri. Samo bikovi sa najboljim rezultatima budu korišteni za daljnju proizvodnju sjemena. Bavarian Fleckvieh Genetics posjeduje oko 600 rasplodnih bikova u Njemačkoj, Českoj, Kanadi i na drugim lokacijama, a sjeme izvoze širom svijeta.

Simentalski uzgojni program

Uzgojna filozofija Bavarian Fleckvieh Genetics je usmjerena prema balansiranim proizvodnim životinjama mješovite namjene proizvodnje mlijeka, mesa i nusproizvoda te mogu biti držane u svim proizvodnim sistemima širom svijeta. Posebna važnost se pridaje efikasnosti u proizvodnji. Efikasnost će biti od ključnog značaja u budućoj proizvodnji mlijeka i mesa, a proizvesti više mlijeka ili mesa po hektaru obradive površine - najvažniji cilj. Visoke cijene krmiva (pšenice, kukuruza, soje) nastale zbog nastojanja proizvodnje žitarica za hranu ljudima kao i za proizvodnju raznih bio-goriva na površinama prethodno korištenim isključivo za proizvodnju stočne hrane, dovele su do novih prioriteta u strategijama stočne proizvodnje. Za manje od 50 godina na svijetu će živjeti više od 9 milijardi ljudi za koje će trebati proizvesti hranu na sve manjim zemljanim površinama, uz sve manje zalihe pitke vode ali sa nevjerojatnim porastom cijena energije i stočne hrane. Kako u skoroj budućnosti prevladati te probleme? Jedan od odgovora je – kombinirana proizvodnja. Tokom prošlih godina farmeri su došli do zaključka da nisu najbolje krave one koje daju najviše mlijeka već one koje daju mlijeko kvalitetnog sastava, sa niskim brojem somatskih stanica, sa kratkim međutelidbenim razdobljima, te su više izgledom i konstitucijom u mesnom tipu. Takve životinje mogu u bilo kojoj fazi laktacije biti prodane i za klanje po visokoj cijeni.Upravo stoga i broj osjemenjivanja sa sjemenom simentalske pasmine se povećava iz godine u godinu. Simentalac, kao prava kombinirana pasmina ima velike varijante svojstava unutar pasmine. Određeni rasplodnjaci prenose svojstva za veliku mliječnost a drugi za veću proizvodnju mesa, tako svatko može pronaći prikladnog bika.

Veliki međunarodni interes i potražnja za simentalskom pasminom je pomogao unaprijediti uzgojni program Bavarian Fleckvieh Genetics u najveći u svijetu, a više od 120 bikova u testu godišnje su garancija visokih standarda genetike.

Njemački sistem testiranja bikova je vrlo zahtjevan i uključuje jedan od najboljih progenih testova uopće. I posljednje, ali ne i najmanje važno je što je točnost uzgojnih vrijednosti koje su utvrdile nezavisne institucije vrlo velika. Provedba kontrole mliječnosti u Bavarskoj svojom nezavisnošću od uzgojnih udruga omogućuje sakupljanje točnih podataka i predstavlja osnovu za uzgojne vrijednosti u proizvodnji mlijeka.

Unazad nekoliko godine BFG ima i svoj program embriotransfera. Donori koji se koriste u ET programu su pažljivo izabrani po svojstvima kao što su-kombinirana proizvodnja, mesnatost, dugovječnost...Embriji koji se prodaju su provjerene kvalitete,stupnja razvoja i zdravstvene uspravnosti.

Program križanja pasmina

Križanje simentalca sa mliječnim pasminama se pokazalo vrlo uspješno širom svijeta. Farmeri traže kravu sa visokom proizvodnjom mlijeka,visokim postotkom proteina, dobrom plodnošću,visokom kvalitetom mlijeka (nizak broj somatskih stanica), manjom sklonošću metaboličkim poremetnjama te da telad bude pogodna za tov i sa dobrom mesnatošću trupa.

Mnogi farmeri su shvatili kako je kombinirana proizvodnja izuzetno značajna u ekonomskoj računici farme. Proizvodnja goveđeg mesa, zanemarena u vrijeme krize sa bolesti BSE, postaje sve više i više značajna u preživljavanju mliječnih farmi u vrijeme izuzetno nestabilnih cijena mlijeka te rastućih cijena koncentriranih krmiva,energije i gnojiva. Križanci sa simentalcem su izuzetno prilagodljivi i svestrani. Bez obzira na proizvodni sistem (ekstenzivan,intenzivan ili normalan) uspijevaju vrlo dobro.Također su izuzetno prilagodljivi različitim klimatskim uvjetima što je vidljivo iz toga što su križanci sa simentalcem sve popularniji širom svijeta-od Kanade i SAD,Europe pa sve do Južne Afrike ili Amerike.


Ekološki aspekt

Jačanjem svijesti o posljedicama klimatskih promjena te globalnog zagrijavanja i farmeri su pod pritiskom budući je stočarska proizvodnja odgovorna za emisiju velikog dijela tzv. stakleničkih plinova.

Računa se da je taj udio 18 %.Stoga se velika važnost pridaje emisiji metana porijeklom iz probavnih procesa preživača kao i postupku sa otpadnom animalnom tvari. Pristup koji izgleda obećavajuće u smanjivanju opterećivanja okoliša stočarstvom je povećanje proizvodnosti i djelotvornosti u stočarskoj proizvodnji.

Istraživanja upravo dokazuju da su kombinirane pasmine poput simentalca idealne za smanjenje emisije stakleničkih plinova. Naime, simentalske krave daju gotovo toliko mlijeka poput mliječnih pasmina ali daju mnogo više goveđeg mesa budući je njihova muška telad pogodna za tov, a i same krave imaju veću klaoničku vrijednost. Tako zapravo broj krava potreban za proizvodnju određene količine mlijeka ili mesa za ljudsku potrošnju može biti zamjetno manji te u skladu sa time korištenje simentalaca doprinosi smanjenju emisije stakleničkih plinova.

Nadalje, simentalske krave su i prilično plodne te daju tele svake godine. U prilog simentalcu ide i dugovječnost.

Kako je već spomenuto u svijetu je prisutan trend križanja specijaliziranih mliječnih pasmina sa drugim pasminama radi iskorištavanja heterosis efekta kao i radi poboljšanja svojstava i neutraliziranja posljedica uzgoja u srodstvu. Muška telad specijaliziranih mliječnih pasmina u mnogim zemljama praktično nema vrijednost te se kolje neposredno po telenju.To je nedopustivo s ekološkog, ekonomskog stajališta kao i sa gledišta dobrobiti životinja.

Upravo je najveći izazov stočarskoj proizvodnji u budućnosti upravljanje resursima okoliša u skladu sa zahtjevima povećane proizvodnje i zahtjeva tržišta s jedne strane i održivog razvitka sa druge.


Andreja Fabijančić, dr.vet.med.Adresa

CRSH d.o.o.
Centar za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske
48260 Križevci
Telefon: +385 48 718 700
Fax: +385 48 718 683
Email: [email protected]

>>> Svi kontakti CRSH-a

Usluge i proizvodi

Prodaja
Govedarstvo
Svinjogojstvo
Kozarstvo i ovčarstvo
Laboratoriji

Arhive

Katalozi
Foto albumi
DokumentiNa vrh / Go Top