Novosti iz CRSH d.o.o.

01.06.2014 Objava podataka o sponzorstvima i donacijama

Vlada Republike Hrvatske je 26. studenog 2009. donijela Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu. Jedno od preporuka ovog programa se odnosi na povećanje transparentnosti da bi se utvrdili jasni kriteriji za dodjelu sredstava i saznali tko su korisnici sponzorstva i donacija objavljivanjem popisa korisnika dodijeljenih potpora, bespovratnih sredstava i donacija iz proračuna.

U prilogu je popis korisnika Centra za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske d.o.o, Križevci, predviđenih za sponzorstva i donacije za 2014. godinu

1.    Savez hrvatskih uzgajivača simentalskog goveda Bjelovarsko-bilogorske županije, Gudovačka cesta 1D, 43000 Bjelovar

2.    Središnji savez hrvatskih uzgajivača holstein goveda, V. Nazora 1, 31400  Đakovo

3.    Udruga uzgajivača holstein goveda Ličko-senjske, Primorsko-goranske i Istarske  županije, Čovići 45, 53224 Ličko Lešće

4.    Udruga uzgajivača simentalskog goveda Otok Ivanič, Trg sv. Ivana 1, 10312 Kloštar Ivanić

5.    Udruga uzgajivača holstein goveda Bjelovarsko-bilogorske županije, Gudovačka cesta, sajamski prostor, 43000 Bjelovar

6.    Središnji savez hrvatskih uzgajivača simentalskog goveda, Trg Karla Lukaša 11, 48214  Sv. Ivan Žabno

7.    Udruga uzgajivača holstein goveda Koprivničko-križevačke županije

8.    Udruga uzgajivača holstein goveda Zagrebačke županije i Grada Zagreba, Križevačka 4, 10340 Vrbovec. 

Prilozi:Adresa

CRSH d.o.o.
Centar za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske
48260 Križevci
Telefon: +385 48 718 700
Fax: +385 48 718 683
Email: [email protected]

>>> Svi kontakti CRSH-a

Usluge i proizvodi

Prodaja
Govedarstvo
Svinjogojstvo
Kozarstvo i ovčarstvo
Laboratoriji

Arhive

Katalozi
Foto albumi
DokumentiNa vrh / Go Top