Prodaja sjemena i opreme

05.05.2013 Umjetne vagine za polučivanje ejakulata pastuha

UMJETNE VAGINE ZA POLUČIVANJE EJAKULATA PASTUHA
KOMPLET UMJETNE VAGINE ZA POLUČIVANJE EJAKULATA PASTUHA
3 TIPA

1.HANOVER TIP
JEDNOSTAVNA UPOTREBA, VIŠEKRATN KORIŠTENJE NEPOTREBNA STERILIZACIJA, ZA CCA. 200 POLUČIVANJA

2.COLORADO TIP
KOMPLICIRANIJA ZA UPOTEBU, MOGUĆNOST OZLJEĐIVANJA/TVRDA PLASTIKA

3.MISSOURI TIP
POTREBNA STERILIZACIJA NAKON SVAKE UPOTREBEAdresa

CRSH d.o.o.
Centar za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske
48260 Križevci
Telefon: +385 48 718 700
Fax: +385 48 718 683
Email: [email protected]

>>> Svi kontakti CRSH-a

Usluge i proizvodi

Prodaja
Govedarstvo
Svinjogojstvo
Kozarstvo i ovčarstvo
Laboratoriji

Arhive

Katalozi
Foto albumi
DokumentiNa vrh / Go Top