Govedarstvo

07.03.2013 NITRATE- novi bik belgijske plave pasmine

NITRATE DE BELLE EAU je novi mladi bik belgijske plave pasmine uvezen u CRSH.
Rođen je krajem 2010 i klasificiran 16.1.2012., u prilogu je tablica podataka o biku NITRATE.

Prilozi:Adresa

CRSH d.o.o.
Centar za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske
48260 Križevci
Telefon: +385 48 718 700
Fax: +385 48 718 683
Email: [email protected]

>>> Svi kontakti CRSH-a

Usluge i proizvodi

Prodaja
Govedarstvo
Svinjogojstvo
Kozarstvo i ovčarstvo
Laboratoriji

Arhive

Katalozi
Foto albumi
DokumentiNa vrh / Go Top