Govedarstvo

08.01.2013 Praktična primjena Heifer plusa na terenu

Heifer plus je novo sredstvo za seksiranje sperme namjenjeno povećanju postotka ženske teladi mliječnih i mesnih goveda.

Pogledajte video prilog, i saznajte na koji način uporabiti ovo sredstvo na terenu.YouTube: http://www.youtube.com/watchAdresa

CRSH d.o.o.
Centar za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske
48260 Križevci
Telefon: +385 48 718 700
Fax: +385 48 718 683
Email: [email protected]

>>> Svi kontakti CRSH-a

Usluge i proizvodi

Prodaja
Govedarstvo
Svinjogojstvo
Kozarstvo i ovčarstvo
Laboratoriji

Arhive

Katalozi
Foto albumi
DokumentiNa vrh / Go Top