Govedarstvo

24.01.2011 WINNOR - nova nada reprodukcije mliječnog simentalca

Robert Zobel, Ivana Pipal, Vlatka Buić i Hicham Naoulo VETMED doo, Veterinarska ambulanta Stružec

VETMED doo, Veterinarska ambulanta Stružec u svojoj evidenciji umjetnog osjemenjivanja trenutno broji 3680 plotkinja (krava i junica).
Na preporuku stručnjaka Centra za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske d.o.o. sa bikom Winnor (Hb 7849) počeli smo osjemenjivati krave i junice simentalske pasmine početkom 2008. godine.

Reprodukcijsku evidenciju vodimo od početka rada ambulante (2001 godina) na softverskom programu „Velika i mala praksa (Lysacan)“ u koju se upisuju svi podaci o plotkinji (ime vlasnika, datum rođenja i pasmina plotkinje, datum i broj osjemenjivanja, ime i Hb bika, datum poroda, spol teladi te podaci o živo ili mrtvo rođenom teletu unutar 48 sati po porodu)...

Mjesečno, tromjesečno te godišnje pregledavamo izvješća o uspješnosti osjemenjivanja (nakon ultratvučnog ili transrektalnog pregleda, a u ostalih plotkinja računano prema "non-return" metodi), dijagnoza i broj krava sa smetnjama u reprodukciji (stanja neplodnosti ili smanjene plodnosti), uspješnost pojedinog veterinara pri osjemenjivanju, broj ženske i mrtve teladi u oteljenih krava te spol novorođene teladi.
Temeljem upisanih podataka, a na zamolbu kolega iz Centra za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske, istražili smo uspješnost bika Winnor (Hb 7849) u smislu Indeksa umjetnog osjemenjivanja (broja osjemenjivanja do bređosti) i postotka uspješnosti koncepcije, omjer mrtvorođene i živorođene teladi (unutar 48 sati po porodu), omjer rođene ženske i muške teladi te konstituciju ženske teladi ostavljene za dalji rasplod.

Rezultati:

U periodu od ožujka 2008. godine do 31.12.2010. ukupno je utrošeno 1988 doza sjemena Winnor (Hb 7849).
Od utrošenih 1988 doza koncipiralo je 1668 krava i junica (uspješnost osjemenjivanja 83.90%) uz prosječan indeks osjemenjivanja 1.38. Za usporedbu, tijekom istog vremenskog razdoblja, prosječan uspjeh osjemenjivanja za sve ostale korištene bikove iznosio je 78,56% uz prosječan indeks osjemenjivanja 1,72.

Od 1668 gravidnih krava i junica otelilo se 1642 krave i junice, dok je njih 26 (1.52%) pobacilo tijekom graviditeta iz raznih razloga.
Od 1642 oteljenih plotkinja dobiveno je 1598 žive teladi i 44 teladi (2.68%) koja je mrtvorođena ili je uginula unutar 48 sati po porodu.
Od 1598 živo rođene teladi dobiveno je 1116 ženske teladi (69.84%) ženske i 482 muške teladi (30.16%).
Graf 1: odnos živorođene i mrtvorođene te muške i ženske teladi bika Winnor

Uvidom u evidenciju utvrđena je veterinarska asistencija pri porodu nakon osjemenjivanja sa bikom Winnor (7849) u 98 slučajeva (98/1642 = 5.97%), a što je siguran dokaz izrazito lakih telenja.
Ocjenom junica u starosti od 1.5 godina utvrđeno je kako junice fenotipski odgovaraju izgledu mliječnog simentalskog goveda, izrazito pravilne konstitucije, pravilnog stava stražnjih nogu, nježne glave te vrlo fine i tanke kože (slike 1 i 2).

Zaključak

Bik Winnor (Hb 7849) pokazao je za 5.34% bolji uspjeh osjemenjivanja u usporedbi sa svim ostalim korištenim bikovima tijekom dvije godine. Pored toga, indeks osjemenjivanja sjemenom bika Winnor bio je bolji za 0.34 bolji u odnosu na sve ostale bikove korištene pri osjemenjivanju tijekom istog mjerenog razdoblja. Bolji indeks osjemenjivanja za 0.34, mjereno na 1000 osjemenjenih plotkinja znači uštedu od 340 doza, a što pomnoženo sa prosječnom cijenom doze sjemena od 50,00 kuna donosi zaradu veterinarskoj ambulanti od 17.000,00 kuna neto. Tome treba pribrojati i zadovoljstvo stočara, zaradu stočara na skraćenom međutelidbenom razdoblju, dobit od mlijeka i teladi…
Tek 2.68% rođene teladi bilo je mrtvorođeno ili je uginulo unutar 48 sati po porodu.

Omjer rođene teladi statistički je značajno prevagnuo u korist ženske teladi (69.84%) u odnosu na novorođenu mušku telad (30.16%).
Telad ovog bika nježne je konstitucije, a što se očituje vrlo lakim telenjima te je tako zabilježeno samo 98 (5.97%) veterinarskih asistencija tijekom dvije godine pri porodu teladi ovog bika.

Junice ovog bika odlikuju se konstitucijom karakterističnom za mliječna simentalska goveda.
Na žalost, nemamo oteljenih kćeri ovog bika kako bismo mogli govoriti o njihovoj mliječnosti, no sudeći prema konstituciji i genetskim predispozicijama bika, očekujemo značajno povećanje proizvodnje mlijeka u odnosu na majke ovih junica.

 Adresa

CRSH d.o.o.
Centar za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske
48260 Križevci
Telefon: +385 48 718 700
Fax: +385 48 718 683
Email: [email protected]

>>> Svi kontakti CRSH-a

Usluge i proizvodi

Prodaja
Govedarstvo
Svinjogojstvo
Kozarstvo i ovčarstvo
Laboratoriji

Arhive

Katalozi
Foto albumi
DokumentiNa vrh / Go Top