Govedarstvo

14.04.2010 SHAMPOO - prvi bik u Hrvatskoj sa genskim testom

SHAMPOO (SHOTLE X OMAN X RUDOLPH) PRVI JE BIK U HRVATSKOJ SA REZULTATIMA DOBIVENIM GENSKIM TESTIRANJEM TESTIRANJEM

U siječnju 2009.CRI je na svojoj top listi objavio bikove sa rezultatima dobivenim genskim testiranjem, u istom rangu i sa istom cijenom kao bikovi sa rezultatima dobivenim na tradicionalni način. Mladi bikovi su dobili rezultate bazirane na genskim markerima za određena svojstva. U kolovozu 2009. pojavile su se prve elitne kćeri koje su potvrdile rezultate dobivene genetskim predviđanjima.

Razmišljanja o genskim testiranjima“ GENOMIC testovima“ krenula su 2004.kad su istraživači sekvencionirali kravlji genom , te je otkriveno 30 parova kromosoma. Kromosomi su građeni od DNA , a DNA od nukleotida ili baza. kojih ima 3 bilijuna kao što su As, Ts, Cs i Gs, oni čine sekvence za izradu proteina odnosno čine glavni “kalup“ za život, odlučujući čimbenik fenotipa životinje.

U 2007. razvijen je goveđi SNP50 BEAD CHIP (single nucleotide polymorphisme), koji u kromosomu otkriva 58 000 markera. Brojnim i opsežnim istraživanjima došlo se do 38 416 korisnih markera za genetička predviđanja. Analizirajući korisne markere na biku , znanstvenici su otkrili genetske mogućnosti bika za određena svojstva.

Do sada su mladi bikovi imali samo očekivanja na osnovu roditelja, te je pouzdanost očekivanja bila oko 35%, dok su mladi aktivni bikovi imali pouzdanost na kćerima u prosjeku 80%. Danas genski testirani bikovi daju 70% pouzdanosti očekivanih podataka, odnosno za novorođenu kravu ili bika možemo predvidjeti sa 70% sigurnošću kakva će superiorna ili inferiorna biti. Na ovaj način skraćen je generacijski interval od 3 godine , reduciraju se nasljedne greške-bolja identifikacija nasljednih grešaka. GENOMIC je revolucionarni alat koji je omogućio zahvaljujući naprednim znanstvenim istraživanjima dostupnost ovih podataka s vrlo velikim postotkom pouzdanosti, istraživanja se nastavljaju i očekuje se još veća pouzdanost podataka.

Bik SHAMPOO, vrlo mladi bik sa svega 3 godine, postao je izvanredno visoko rangirani „genomic“ bik. Odlikuje ga vrhunsko podrijetlo od 3 najjača bika HF pasmine na svijetu SHOTTLE X O-MAN X RUDOLPH. Vrhunski bik koji popravlja proteine, masti, somatske stanice, dugovječnost te prenosi iuzetno dobro zdravlje, visinu i ljepotu. Ističe se izuzetnom ljepotom ( Zvjezdani tip), te visokim TPI +2314 , te LNM+$829. Ima lakoću telenja te izrazito popravlja proteine. Bik je dostupan u varijanti GEN Choice 75 kao seksirano sjeme sa 75% sigurnošću garancije željenog ženskog spola.

Mr.sc.Ivanka Majić-Balić dr.vet.med.

 

Prilozi:Adresa

CRSH d.o.o.
Centar za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske
48260 Križevci
Telefon: +385 48 718 700
Fax: +385 48 718 683
Email: [email protected]

>>> Svi kontakti CRSH-a

Usluge i proizvodi

Prodaja
Govedarstvo
Svinjogojstvo
Kozarstvo i ovčarstvo
Laboratoriji

Arhive

Katalozi
Foto albumi
DokumentiNa vrh / Go Top