Govedarstvo

14.10.2008 Prednosti umjetnog osjemenjivanja krava duboko smrznutim sjemenom bikova

Do danas je umjetno osjemenjivanje (UO) ostalo glavni način za prijenos poželjnih gena i sredstvo je izbora uzgajivača širom svijeta radi poboljšanja genetske kvalitete stada. Ovakva je razina genetskog napretka u govedarstvu postignuta isključivo razvojem u tehnologiji proizvodnje sjemena i brzim prihvaćanjem U.O. u svrhu unošenja poželjnih gena u populaciju goveda.

U svijetu se danas proizvede preko 230 milijuna doza duboko smrznutog sjemena bikova. Ukupan broj prvih osjemenjivanja zabilježen u 1998. godini i iznosio je 110 milijuna od čega je u Europi bilo 38 milijuna ( 34%) gdje je zabilježen najveći postotak umjetno osjemenjenih plotkinja u odnosu na ukupnu populaciju i iznosi 61%.

Prvo uspješno U.O. krava u Hrvatskoje obavljeno je još 1943. godine te je igralo važnu ulogu u suzbijanju spolnih zaraznih bolesti kao što su bruceloza, trihomonijaza, i durinu poslije drugog svjetskog rata (Herak i sur., 1986). Danas je obuhvat umjetnig osjemenjivanja goveda u Hrvatskoj oko 85%.

Umjetno osjemenjivanje krava je stručni zahvat kojim spermije unosimo u spolne organe plotkinja na umjetan način, a samo putovanje spermija kroz spolne organe i sami akt oplodnje ostaje prirodan. Stoga je pogrešno akt umjetnog osjemenjivanja nazivati umjetnom oplodnjom.

Prednosti UO:

1. Zoohigijenska metoda suzbijanja različitih spolno prenosivih zaraznih bolesti (genitalna kampilobakterioza, trihomonijaza, bruceloza)
2. Genetski najvrijedniji bikovi osjemene maksiimalan broj plotkinja
3. Za UO koriste se genetski najvrijedniji bikovi
4. Od jednog skoka bika u prirodnom pripustu možemo osjemeniti samo 1 plotkinju a na ovaj način 150-400 plotkinja.
5. Sjemenom jednog bika može se osjemeniti po 20000 plotkinja godišnje čime brzo dobivamo.genetski napredak u stočarstvu.. i


Bik u Centru za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske (CRSH) mora svojim karakteristikama uvelike nadmašiti bikove koji se upotrebljavaju u prirodnom pripustu, osobito u libidu, spolnim refleksima i kakvoći sperme, mora davati fiziološki i morfološki normalnu spermu s natprosječnim preživljavanjem i plodnošću. Takvi rasplodnjaci na potomstvo prenose svoja pozitivna proizvodna svojstva : dobro zdravlje, brz rast i dobru iskoristivost hrane, tovnost, mliječnost , visok postotak mliječne masti i proteina.
Centar za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske d.o.o. utemeljen je 1948. kao najstarija specijalistička ustanova za suzbijanje spolnih zaraznih bolesti putem umjetnog osjemenjivanja. Kroz Centar je prošlo u ovih 60 godina 702 bika , a 24 bika proglašena su statusom ELITA od strane eminentnih stručnjaka iz područja govedarstva. Centar danas raspolaže bikovima koji su u rangu najviše svjetske kvalitete pasmine simentalac i holstein -friesian ,brown-swiss. Centar ima partnere u Njemačkoj, Austriji, Nizozemskoj, USA, s kojima ima ugovore o zajedničkoj suradnji, zajedničkom testiranju bikova, kupnji mladih i li starih testiranih bikova, mogućnost nabavke sjemena, sjemena sa željenim spolom ( seksirano sjeme) , embriona ( kao i embriona sa željenim spolom) najboljih bikova na svijetu.

Centar posjeduje stručni kadar i laboratorije za ocjenu , razrjeđivanje i duboko smrzavanje sjemena te analizu sjemena. Ozbiljnost u radu te sljedljivost garantira ISO CERTIFIKAT, svi procesi se odvijaju u skladu sa normom upravljanja prema ISO Certifikatu EN ISO 9001: 2000

Duboko smrznuto sjeme uskladišteno je u velikim specijalnim posudama za tekući dušik- depo kontejnerima. Sjeme se konzervira na vrlo niskoj temperaturi od -196 C te treba biti oprezan prilikom manipulacije sjemenom. Sjeme se polučuje i konzervira 10 mjeseci u godini a tijekom ljetnih vrućina sjeme se ne uzima te bikovi imaju odmor.

Prilikom otapanja sjemena mora se voditi računa da put sjemena od kontejnera do vode za otapanje ne smije trajati dulje od 5 sekundi. Voda za otapanje mora biti na 37 C° a sperma će nakon 30 sekundi biti otopljena a spermiji postati progresivno pokretljivi.
Doza za umjetno osjemenjivanje goveda sadržava najmanje 10-20 milijuna progresivno pokretljivih spermija, a taj broj garantira Centar za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske.

Prednosti DS sperme :

1.Vremenski gotovo neograničen rok upotrebe,
2.Od ejakulata se primjenom dss dobije veliki broj doza sjemena.
3.Doze sjemena ne propadaju jer ih se otapa onoliko koliko ima plotkinja za u.o.
4.Duboko smrzavanje uklanja većinu mikroorganizama
5.Uklanjaju se nedovoljno vitalni , nezreli i abnormalni oblici spermija.
6.Omogućava lakšu provedbu selekcijsko uzgojnog programa u stočarstvu.

Konzerviranje podrazumjeva smanjenje ili potpuno zaustavljanje metabolizma spermija čime produžujemo njegov život, snižavanjem temperature na +4C°smanjiti će stanični metabolizam i omogućiti produženi životni vijek spermija .

Za uspješnu oplodnju primarni je uvjet da se na mjestu oplodnje u optimalno vrijeme , nađe adekvatan broj fertilizaciono sposobnih spermatozoida i zrele jajne stanice.

Prosječno vrijeme preživljavanja spermija u ženskom reproduktivnom traktu iznosi između 24 i 48h, ali ono nije isto u svim njegovim djelovima.

U kontaktu sa oocitom, spermatozoidi, svojim fermentima, razlažu kumulus ooforus oko oocita, vrše penetraciju zone pelucide i aktivaciju oocita. Kod sisavaca, uspješna oplodnja je moguća samo ako se dogodi monospermična penetracija oocita, tj.ako se formira samo jedan muški i jedan ženski pronukleus.

Uz osnovnu djelatnost CRSH proizvodnja i prodaja sjemena rasplodnjaka i duboko smrznutog biološkog materijala Centar se bavi nabavkom i prometom opreme i repromaterijala potrebnog za umjetno osjemenjivanje.

Centar ima tim eminentnih stručnjaka za rješavanje reproduktivnih problema i povećanje plodnosti kod domaćih životinja, te embriotransfer-proizvodnja i prijenos embrija, oplodnja in vitro i drugo:
- Ispitivanje rasplodne sposobnosti muških životinja,
- Laboratotij za spermatologiju,
- Laboratorij za malignu hipertermiju,
- stručna i znanstvena istraživanja, suradnja sa drugim Centrima i sličnim institucijama u zemlji i inozemstvu.

mr.sc.Ivanka Majić-Balić dr.vet.med.

 

Prilozi:Adresa

CRSH d.o.o.
Centar za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske
48260 Križevci
Telefon: +385 48 718 700
Fax: +385 48 718 683
Email: [email protected]

>>> Svi kontakti CRSH-a

Usluge i proizvodi

Prodaja
Govedarstvo
Svinjogojstvo
Kozarstvo i ovčarstvo
Laboratoriji

Arhive

Katalozi
Foto albumi
DokumentiNa vrh / Go Top