Govedarstvo

15.02.2004 Usporedno konzerviranje sperme bika s razrjeđivačima TRIS i BIOCIPHOS PLUS

Stručni rad
Majić Ivanka, M.Herak, Jadranka Šurina, Dubravka Dejanović, B.Premzl, D.Majnarić

Istraživanje utjecaja TRIS razrjeđivača, kojeg pripremamo u našem laboratoriju i BIOCIPHOS PLUS razrjeđivača koji se upotrebljava u EU za konzerviranje sperme bika dubokim smrzavanjem, na postojanje mikroorganizama u dozi sperme bika poslije dubokog smrzavanja i otapanja kao i na valjanost DS( duboko smrznute )sperme nakon dubokog smrzavanja i otapanja.

Osnovni razlog razrjeđivanja ejakulata je povećati njegov volumen kako bismo napravili što veći broj doza sperme za umjetno osjemenjivanje i osjemenili što veći broj plotkinja s jednim ejakulatom rasplodnjaka pozitivnih genetskih svojstava, te sačuvali oplodnu moć spermija poslije dubokog smrzavanja i otapanja.

Materijal i metode rada:

Pomoću umjetne vagine dobili smo ejakulate od 19 bikova, odmah nakon toga obavljena je procjena valjanosti ejakulata u laboratoriju, a sastoji se od sanitarne kontrole ( higijenska ocjena) , te određivanja volumena, gustoće i pokretljivosti spermija.Poslije ocjene valjanosti

Svaki ejakulat smo podijelili na 2 jednaka dijela te jedan razrjedili sa TRIS a drugi sa BIOCIPHOS PLUS razrjeđivačem .Nakon toga obavljena je ocjena pokretljivosti spermija te konačno razrjeđenje kako bi u svakoj pajeti bilo po 25 milijuna spermija.
Tako razrjeđena sperma puni se pomoću automatskog stroja za punjenje u pajete od 0,5 ml. Pajete s BIOCIPHOS PLUS razrjeđivačem označene su oznakom SCH . Nakon punjenja pajete su stavljene u hladnjak na temperaturu od +4 C radi adaptacije koja je trajala 5-7h.

Poslije toga sperma je stavljena na rešetke te u parama tekućeg dušika ostala 10 min na temperaturi od – 196C. Nakon 24h sperma je otopljena u vodenoj kupelji na temperaturi od 40C kroz 30 sekundi te je ocjenjena progresivna pokretljivost spermija te obavljen test termorezistencije. Test termorezistencije izvodi se tako da se duboko smrznuta sperma otopi u vodenoj kupelji na + 40C , te stavi u termostat na + 38C kroz 5h i nakon toga se ocjenjuje progresivna pokretljivost spermija.

Nakon toga su uzete dvije doze DS sperme od svakog ejakulata i razrjeđene s BIOCIPHOS PLUS a jedna s TRIS razrjeđivačem te poslane na bakteriološku i mikološku pretragu.

Priprema TRIS razrjeđivača za duboko smrzavanje sperme bikova:

1. TRIS AMINOMETAN
2. CITRONSKA KISELINA
3. D(-) FRUKTOZA
4. DEIONIZIRANA VODA
5. GLICERIN
6. ŽUMANJAK KOKOŠJEG JAJETA
7. HYSTRECIN
8. CRISTACILLIN
9. LINCOMYCIN- SPECTINOMICIN

Odvagane kemikalije i antibiotici stave se u menzuru u koju se ulije sterilna deionizirana voda zagrijana na +35C a zatim glicerin , te žumanjak kokošjeg jajeta. Sve zajedno mješa se pomoću elektromagnetske mješalice 30 minuta kako bi se dobro homogeniziralo.

Tako priređen razrjeđivač stavlja se u vodenu kupku na +35 C i zatim upotrebljava.

2. Priprema BIOCIPHOS PLUS razrjeđivača (Prema uputi IMV Company France 1994)

Gotovi pripravak BIOCIPHOS PLUS od 200 ml ulije se u tikvicu na 800 ml deionizirane vode te se izmješa i stavi u vodenu kupku na 32-34C kroz 15 minuta.

Takav razrjeđivač može se upotrijebiti tijekom 6h.

Rezultati:

Split metodom istražili smo utjecaj TRIS razrjeđivača na prisutnost mikroorganizama u dozi sperme bika poslije dubokog smrzavanja i otapanja i testa termorezistencije.

Dana 10.11.1994.dobili smo ejakulate od 13 bikova i poslije ocjene valjanosti ejakulata podjelili smo svaki ejakulat na dva jednaka dijela te jedan dio razrijedili s TRIS razrjeđivačem a drugi s BIOCIPHOS PLUS razrjeđivačem.Poslije dubokog smrzavanja i otapanja ocijenili smo progresivnu pokretljivost spermija i načinili smo test termorezistencije te smo poslali spermu na bakteriološku i mikološku pretragu.

Prosječna progresivna pokretljivost DS sperme poslije otapanja bila je 51,923 %kod upotrebe TRIS razrjeđivača a kod upotrebe BIOCIPHOS PLUS razrjeđivača 51,539 %.

Prosječna pokretljivost spermija poslije testa termorezistencije kod upotrebe TRIS razrjeđivača bila je 16,308 a kod upotrebe BIOCIPHOS PLUS razrjeđivača 16,923%.

Bakteriološki nalazi kod TRIS razrjeđivača su negativni a kod BIOCIPHOS PLUS razrjeđivača bili su pozitivni u 2 uzorka.
Rezultati mikološke pretrage su negativni kod TRISA i kod BIOCIPHOS PLUS razrjeđivača.

Dana 18.11.1994. dobili smo ejakulate od 12 bikova te poslije ocjene podijelili svaki ejakulat na 2 dijela , te jedan razrijedili TRIS razrjeđivačem a drugi dio BIOCIPHOS PLUS razrjeđivačem.Poslije ocjene nakon dubokog smrzavanja te testa termorezistencije poslali smo spermu na bakteriološku i mikološku pretragu.

Prosječna pokretljivost DS sperme razrijeđene TRIS razrjeđivačem bila je 55,416 % a BIOCIPHOS PLUS razrjeđivačem iznosila je 56,667 %.

Prosječna progresivna pokretljivost poslije testa termorezistencije bila je 26,667 % kod TRIS razrjeđivača a kod sperme razrjeđene BIOCIPHOS PLUS razrjeđivačem progresivna pokretljivost iznosila je 25,0 %.

Rezultati bakteriološke kao i mikološke pretrage TRIS razrjeđivača bili su negativni a kod BIOCIPHOS PLUS razrjeđivača bakteriološka pretraga bila je pozitivna u 1 slučaju dok je mikološka pretraga bila negativna.

Dana 29.12.1994. dobili smo ejakulate od 6 bikova te ih nakon ocjene podijelili na dva jednaka dijela tako da smo jedan dio razrijedili TRIS razrjeđivačem a drugi BIOCIPHOS PLUS razrjeđivačem.Prosječna progresivna pokretljivost poslije DS sperme razrjeđene TRIS razrjeđivačem iznosila je 55,0% a DS sperme razrjeđene BIOCIPHOS PLUS razrjeđivačem iznosila je 54,167% .Prosječna progresivna pokretljivost nakon testa termorezistencije iznosila je 14,167 kod DS sperme razrjeđene TRIS razrjeđivačem, dok je kod DS
Rezultati bakteriološke pretrage TRIS razrjeđivača bili su pozitivni u 3 uzorka dok je sperme razrjeđene BIOCIPHOS PLUS razrjeđivačem iznosila 15,0%.mikološka pretraga negativna, a kod BIOCIPHOS PLUS razrjeđivača bakteriološka pretraga bila je pozitivna u 3 slučaja dok je mikološka pretraga bila negativna.

Ukupno smo Split metodom konzervirali 31 ejakulat od 19 bikova.
Primjenom TRIS razrjeđivača prosječna progresivna pokretljivost spermija iznosila je poslije dubokog smrzavanja i otapanja iznosila je 53,870 %, a kod DS sperme razrjeđene BIOCIPHOS PLUS razrjeđivačem 54,033%.

Prosječna progresivna pokretljivost nakon testa termorezistencije kod DS sperme razrjeđene TRIS razrjeđivačem iznosila je 19,904 % a kod upotrebe BIOCIPHOS PLUS razrjeđivačem 15,484%.

Bakteriološka pretraga je kod DS sperme razrjeđene TRISrazrjeđivačem bila je pozitivna u 0,097 % , a mikološka pretraga bila je negativna.

Kod DS sperme razrjeđene BIOCIPHOS PLUS razrjeđivačem bakteriološka pretraga bila pozitivna u 0,162 % slučajeva dok je mikološka pretraga bila negativna.

TRIS / BIOCIPHOS PLUS
Pokretljivost spermija
Poslije DS 53,870% / 54,033%
Test termorezistencije 19,904 % / 15,484%
Nalaz mikroorganizama 9,677 / 19,354
Mikološki nalaz 0,000 / 0,000

Rasprava:

Budući da su u Europskoj zajednici točno propisani uvjeti držanja bikova, postupci s bikovima, a upute o tome iznesene su u Office internacional des episooties international animal healt code mammals , birds and bees O.I.E isprobali smo originalni razrjeđivač BIOCIPHOS PLUS od firme IMV France .

BIOCIPHOS PLUS je razrjeđivač u kojem nema žumanjka kokošjeg jajeta već se jednostavno pomješa sa sterilnom bidestiliranom vodom.
Izvoz naše DS sperme bikova nije dozvoljen ako se ne držimo gore navedenih uvjeta od strane Europske zajednice.

Istraživali smo Split metodom utjecaj TRIS razrjeđivača i BIOCIPHOS PLUS razrjeđivača na 31 ejakulat od 19 bikova.

Jednostavnost pripreme razrjeđivača BIOCIPHOS PLUS u kojemu se ne mora dodavati žumanjak kokošjeg jajeta te u kojem su antibiotici propisani po Europskoj zajednici osigurava lakši i sigurniji rad u laboratoriju i mogućnost izvoza DS sperme.

Rezultati valjanosti DS sperme bikova (progresivna pokretljivost spermija poslije otapanja) bila je bolja kod BIOCIPHOS PLUS razrjeđivača 54,033 % :53,870 % (TRIS)

Rezultati testa termorezistencije bili su bolji kod TRIS razrjeđivača 19,904%:15,484%( BIOCIPHOS PLUS).

Bakteriološkom pretragom smo ustanovili kod TRIS razrjeđivača u DS spermi mikroorganizme u 9,677% uzoraka, a kod BIOCIPHOS PLUS u 19,354%.

Mikološka pretraga u oba razrjeđivača bila je negativna.

Zaključci:

Ne postoji značajna razlika u kakvoći DS sperme bika nakon primjene TRIS i BIOCIPHOS PLUS razrjeđivača.
 Adresa

CRSH d.o.o.
Centar za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske
48260 Križevci
Telefon: +385 48 718 700
Fax: +385 48 718 683
Email: [email protected]

>>> Svi kontakti CRSH-a

Usluge i proizvodi

Prodaja
Govedarstvo
Svinjogojstvo
Kozarstvo i ovčarstvo
Laboratoriji

Arhive

Katalozi
Foto albumi
DokumentiNa vrh / Go Top