Svinjogojstvo

08.12.2014 SEGHERS HIBRIDI, LINIJA MAXIMUS, DOSTUPNI KONCEM PROSINCA 2014.

MaxiMus linija namjenjena je isključivo za tov, onim farmerima koji žele najučinkovitije proizvoditi kg čistog mesa po m2.
osnovne značajke i prednosti ove linije seghersa su :
-izvanredan postotak mesnatosti
-visoki potencial za  prirast
-najviši randman među nerastovima sa visokim potencialom prirasta
Potpuno stres negativna linija Pietrain nerasta utječe na mesnatost, brzi prirast te potpuno stres negativan status potomaka.
Genetika s visokim zdravstvenim statusom životinja.Adresa

CRSH d.o.o.
Centar za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske
48260 Križevci
Telefon: +385 48 718 700
Fax: +385 48 718 683
Email: [email protected]

>>> Svi kontakti CRSH-a

Usluge i proizvodi

Prodaja
Govedarstvo
Svinjogojstvo
Kozarstvo i ovčarstvo
Laboratoriji

Arhive

Katalozi
Foto albumi
DokumentiNa vrh / Go Top