Kozarstvo i ovčarstvo

07.05.2013 Sanska koza

Sanska rasa je svjetski rekorder po količini mlijeka, 3.028 kilograma za 305 dana.

Na naše prostore ova koza se počela uvoziti pred Drugi svjetski rat, a nastavljeno je i poslije rata, u cilju oplemenjivanja domaćih koza. Rezultati oplemenjivanja su se vidjeli u pogledu mliječnosti, plodnosti kao i u nešto većoj tjelesnoj masi.

Oplemenjene pasmine domaće koze u Hrvatskoj i Sloveniji su dobile status rase i to kao hrvatska bijela koza, odnosno slovenska sanska koza.

Ona je srednje krupne ili krupne građe, čvrstih kostiju i životinja puna energije.[5] Prosječna težina sanske koze je oko 68 kg, dok jarčevi teže preko 91 kg. Trup im je dug oko 80 cm kod koza, te 95 cm kod jarčeva. Visina do grebena kod koza prosječno je 74 cm, a kod jarčeva 85 cm. U prosjeku 100 koza ojari 180–200 jaradi. Porodna masa ženske jaradi je 3,5 kg, a muške 4,0 kg. Mliječnost je 750 - 800 kg, a laktacija traje 280-300 dana.

Sanska koza je prirodno bijela, ponekad blago krem sa sivim ili crnim pjegama na nosu ili oko očiju.Adresa

CRSH d.o.o.
Centar za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske
48260 Križevci
Telefon: +385 48 718 700
Fax: +385 48 718 683
Email: [email protected]

>>> Svi kontakti CRSH-a

Usluge i proizvodi

Prodaja
Govedarstvo
Svinjogojstvo
Kozarstvo i ovčarstvo
Laboratoriji

Arhive

Katalozi
Foto albumi
DokumentiNa vrh / Go Top