Kozarstvo i ovčarstvo

10.05.2010 CRSH radionica UO koza i ovaca

Poštovane kolegice i kolege veterinari!

Koliko je uzgoj i popularizacija kozarstva i ovčarstva napredovala govori činjenica da na adresu Centra za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske d.o.o. stiže sve više upita za sjeme jarčeva i ovnova.

Obzirom da CRSH djeluje na tom području, odlučili smo besplatno, za Vas kolege veterinare, napraviti stručnu radionicu vezanu za umjetno osjemenjivanje koza i ovaca. Radionica bi obuhvaćala sažeto ponavljanje anatomije i fiziologije spolnog sustava, hormonalnu kontrolu estrusa (indukcija i sinkronizacija), UZV dijagnostiku graviditeta itd. Hrvatska veterinarska komora će u skladu sa pravilnikom o stručnom usavršavanju doktora veterinarske medicine, sudionicima predavanja vrednovati stručno usavršavanje sa 2 boda.

Ukoliko ste zainteresirani za jedno takvo druženje u našim prostorima na Križevačkom Lemešu, molimo Vas, popunite prijavnicu i pošaljite na [email protected] ili na fax: 01 2441 027 najkasnije do 01.lipnja 2010. O točnom datumu održavanja biti ćete na vrijeme obaviješteni.

Direktor: dr. sc. Pero Božić, dr. vet. med.
 Adresa

CRSH d.o.o.
Centar za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske
48260 Križevci
Telefon: +385 48 718 700
Fax: +385 48 718 683
Email: [email protected]

>>> Svi kontakti CRSH-a

Usluge i proizvodi

Prodaja
Govedarstvo
Svinjogojstvo
Kozarstvo i ovčarstvo
Laboratoriji

Arhive

Katalozi
Foto albumi
DokumentiNa vrh / Go Top