Tvrtka CRSH d.o.o.

20.04.2014 Službeni podaci

Centar za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske d.o.o. utemeljen je 1948. godine kao specijalistička institucija iz područja veterinarske djelatnosti. Primarni zadatak Centra bio je suzbijanje spolnih bolesti putem umjetnog osjemenjivanja stoke. Centar je tijekom proteklih godina konstantno proširivao svoje djelatnosti, tako da se osim proizvodnje sjemena bikova, nerastova i ostalih rasplodnjaka bavi i poslovima suzbijanja steriliteta, povećanja plodnosti, kao i stručnim i znanstvenim radom.

Predmet poslovanja i djelatnosti Centra za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske d.o.o.:

-Proizvodnja sjemena rasplodnjaka za umjetno osjemenjivanje;
-Promet duboko smrznutog sjemena i biološkog materijala;
-Nabavka i promet opreme i repromaterijala za umjetno osjemenjivanje;
-Rad na razmnožavanju, uzgoju i povećanju plodnosti;
-Proizvodnja embrija i prijenos, oplodnja in vitro;
-Otkrivanje i suzbijanje pojave i širenja zaraznih i nezaraznih spolnih bolesti kod životinja;
-Prijenos znanja i tehnologija iz područja razmnožavanja u stočarstvu;
stručna i znanstvena istraživanja iz područja razmnožavanja u stočarstvu;
-Ispitivanja rasplodne vrijednosti muških životinja;
-Organiziranje seminara i tečajeva za obrazovanje i edukaciju kadrova različitih profila u području razmnožavanja;
-Program zaštite ugroženih pasmina domaćih životinja;
-Suradnja sa stručnim i znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu.


Tvrtka: CENTAR ZA REPRODUKCIJU U STOČARSTVU HRVATSKE d.o.o.
Skraćeni naziv: CRSH d.o.o.
Matični broj: 080128980
Porezni broj OIB: 18386202945
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
Sjedište: KRIŽEVCI, Potočka 20
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornoću
Temeljni kapital: 26,206,500.00 kuna
Članovi uprave - likvidatori: dr.sc. Dinka Milić, direktor

 

Adresa

CRSH d.o.o.
Centar za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske
Potočka ulica 20
48260 Križevci
Telefon: +385 48 718 700
Fax: +385 48 718 683
Email: [email protected]

>>> Svi kontakti CRSH-a

Partneri

Na vrh / Go Top